ثبت نام شاخه جوانان واحد خواهران

اعضای شاخه جوانان میتوانند  در پنج حوزه زیر شرکت کنند :

باشگاه اندیشه ورزی (مباحث عقیدتی سیاسی فرهنگی اجتماعی )
باشگاه رسانه (فعالیت های و تولیدات رسانه ایی)
باشگاه هنری مهارتی (تربیت نیروهای ماهر )
باشگاه خانواده و مشاوره (برگزار کننده دوره های مشاوره باشگاه های مادر و کودک و کارگاه های ازدواج و پس از آن )

باشگاه تفریحی ورزشی(برگزار کننده باشگاه های ورزشی و اردوهای تفریحی و زیارتی )

برای ثبت نام در شاخه جوانان اینجا کلیک کنید

واحد خواهران مرکز فرهنگی شهید مدرس