جلسات شورا

جلسه کارگزاران مرکز فرهنگی شهید آیت االه مدرس

جلسه کارگزاران مرکز فرهنگی شهید آیت االه مدرس

99/7/13

سخنران جناب آقای دکتر واعظ

“ تبیین روش تربیتی مرکز شهید آیت الله مدرس(ره)  ”

 

 

 

 

 

 

 

 

هفتمین جلسه از سلسله جلسات شورای مرکزی

هفتمین جلسه از سلسله جلسات شورای مرکزی

99/9/6

هفتمین جلسه شورای مرکزی در دوره جدید در تاریخ ۹۹/۹/۶ برگزار گردید و در مورد مسائل جاری و آینده مرکز گفتگو و تصمیم گیری شده که اهم موارد آن به این شرح است : ۱. گزارش فعالیت های شاخه جوانان. ۲. راه اندازی فعالیت های جهادی شاخه جوانان. ۳. پیش بینی و برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه تربیت خبرنگار.

دهمین جلسه از سلسله جلسات شورای مرکزی

دهمین جلسه از سلسله جلسات شورای مرکزی

99/9/27

دهمین جلسه شورای مرکز در دوره جدید در
تاریخ 99/9/27 بصورت مجازی برگزار گردید و در مورد مسائل
جاری و آینده مرکز گفتگو و تصمیم گیری شده
که اهم موارد آن به این شرح است :
1. گزارش شاخه جوانان در تدارک برنامه شب یلدا
2. نقد و بررسی سایت
3. پیگیری تدوین و ارایه برنامه 3ماهه واحد ها

دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات شورای مرکزی

دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات شورای مرکزی

99/11/2

دوازدهمین جلسه شورای مرکز در دوره جدید در
تاریخ 99/11/2 بصورت مجازی برگزار گردید و در مورد مسائل
جاری و آینده مرکز گفتگو و تصمیم گیری شده
که اهم موارد آن به این شرح است :
1. گزارش واحد هیئت در تدارک برنامه ولادت حضرت زهرا
2. ارائه برنامه سه ماهه سایت توسط واحد روابط عمومی 
3.تصویب برگزاری کلاسهای شاخه نوجوانان در روزهای یکشنبه و سه شنبه در مرکز

هجدهمین جلسه از سلسله جلسات شورای مرکزی

هجدهمین جلسه از سلسله جلسات شورای مرکزی

۹۹/۱۲/۱۴

هجدهمین جلسه شورای مرکز درتاریخ ۹۹/۱۲/۱۴ برگزار گردید و در مورد مسائل جاری و آینده مرکز گفتگو وتصمیم گیری شده که اهم موارد آن به این شرح است:‌
۱. مقرر شد برنامه سه ماهه شاخه جوانان تا پایان سال ارائه شود.
۲. پیگیری برنامه مورد نظر جهت شجره نامه و ثبت نهایی آن.
۳. تصمیم گیری ها پیرامون محل جدید واحد خواهران مرکز

بیست و یکمین جلسه از سلسله جلسات شورای مرکزی

بیست و یکمین جلسه از سلسله جلسات شورای مرکزی

۱۴۰۰/۲/۳

یست و یکمین جلسه شورای مرکز درتاریخ ۱۴۰۰/۲/۳ بصورت مجازی برگزار گردید و در مورد مسائل جاری و آینده مرکز گفتگو وتصمیم گیری شده که اهم موارد آن به این شرح است:‌
۱. مقرر شد برنامه هفتگی و مسئول روز در گروه قرار داده شود.
۲. مقرر شد جهت ایجاد کافی شاپ پیگیری ها و همفکری های لازم انجام شود
۳. مقررشد برنامه حضور و شرح وظایف خانم صادقی ارائه و حضور ایشان قطعی شود.
۴.تصویب طرح تابلو‌ و عدم درج واحد خواهران
۵. پیگیری نصب تلویزیون
۶. همفکری و پیگیری جهت تجهیز سالن بالا