افتتاحیه ترم زمستان 99

ویژه برنامه افتتاحیه ترم زمستان

با لطف و عنایت خداوند ؛
اولین جلسه تفکرانه حضوری در ترم زمستان با حضور حداکثری مربوطین عزیز برگزار شد

خیلی خوشحال هستیم که توانسته ایم در ایجاد لحظه ای خوش برای شما عزیزان دل موثر واقع شویم