مرکز فرهنگی شهید آیت ا… مدرس (ره)

  چرا و چگونه آغاز کردیم؟ اینجا کلیک کنید  کشف و جهت دهی استعدادهای نوجوانان و جوانان، ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص)در میان قشر جوان و تحصیل کرده و از همه مهم تر تربیت بیروی مؤمن و متخصص جهت رفع نیازهای آنی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انگیزه هایی بود که در 20...